fredag 10 oktober 2014

Superplanet

Framtidens energilösning; Superplanet                                                  

Superplanet har solceller på sig och då behövs det mindre bränsle och då blir det mindre utsläpp av fossila bränslen. Flygplan har genom tiderna stått för en stor del av de totala utsläppen i värden. Ett argument för solceller är att det inte behövs lika mycket bränsle eftersom solcellerna står för en stor del av planets behov av energi. I Östersunds-posten skriver dom om Hans Månsson, som har köp en massa solceller. Han säger solenergi är gratis och därför är det viktigt att använda det.

Vidare är det bra att vi använder förnyelsebar energi istället för fossila bränslen. Fossila bränslen är dåligt för vår miljö och natur och det skyndar på växthuseffekten det är bränslen som sleper ut koldioxid vid för brening som olja kol bräner trä och all koldioxid hiner inte försvina så det bildas ett thokt lager vid osonlageret som vär mer upp jorden och då smelter våra isar i nore. Fossila bränslen består av döda djur och växter i jordens inre som inte har fått luft och därför har förmultnat till olja. Denna nedbrytningsprocess har tagit flera miljoner år.

En del människor menar att solceller kanske inte klarar påfrestningarna som det innebär att man bygger in det i flygplan. Att flyga så högt upp som moderna flygplan gör innebär att det är flera minusgrader och mycket vind. Om det är molnigt kan energitillgången påverkas då solpanelerna inte får den energi som krävs. Ett annat argument som forskare använder sig av är också att man inte skulle kunna flyga på natten för då kan man inte få någon solenergi eftersom ingen sol är uppe.

Jag tror att man kan lösa dessa problem. Man kan t ex innan man startar en flygning ladda upp batterier i flygplanet och sedan använda energin när den behövs. Det går även att ändra flygtiderna så att det inte går så mycket flygplan nattetid när solen inte är uppe. Och om det är molnigt så skulle  flygplanen kunna flyga över molnen.

Jag tycker att man ska ha solceller för att det är förnyelsebar energi som är bra, för att det varken förstör miljön eller påskyndar växthuseffekten.


Källförteckning
BYGGINDUSTRIN 2014-10-03 Sida 8  -  Sektion: NYHETER  -  Del: 1

ÖSTERSUNDS-POSTEN 2014-09-09 Sida 19-20  -  Sektion: ÖP Insändare  -  Del: A

Resonera kring mina källor: Jag valde mina källor för att det var stora tidningar och det var nypublicerat. Jag valde bort några stycken alternativ för att dom var konstiga tidningar och en massa tidningar som var flera år gamla. När jag sökte på solceller så kom det upp många bra men också många dåliga förslag. Den sidan som jag  använde mig av mest var NE. NE är en pålitlig sida för att det är den svenska staten som äger det och i skolan så har vi skollicens som gör att alla som är på skolan internet kan logga in på NE gratis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar