onsdag 8 maj 2013

uppsats om språk


Språket
Jag ska skriva om kroppsspråk och identitet
kroppsspråket är en del av ens identitet. När man är arg använder man kroppsspråk och när man inte håller med. Det är medvetande och omedvetand.
50% av all kommunikation är kroppsspråk och man tydligare vad man säger. 
I en tyst lokal kan man peka som ett exempel och man kan le. När jag är glad när man är tröt ser man det på personen. Vi alla på värkas av andras kroppsspråk.

Språk och identitet 
Språket har många funktioner man behöver det för att på kunskap. Det kan användas som maktmedel.

Sociolekter
När man är med sina kompisar pratar man på ett speciellt set men när man är med vuxna. Det beror på vad man jobbar med och vem man pratar med. Snickare har många svåra ord.

slang
Använder jag inte 

svordomar 
Jag svär inte mycket i skolan för att det är inte så lämpligt att göra det på skolan. När jag typ trillar så svär jag. 

Som avslutning  vill jag säga språket är en del av ens identitet.
Det sätet man använder sitt språk vi visa vilken sorts person vi är.

Adam 7A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar