fredag 7 september 2012

blandning eller kemisk förening?syfte: förstå vad en gymnastikförening är/förening är. lära sig att dunder ämnens egenskaper 

hypotes: jag tror att det inte kommer att hända nåt speciellt

materiel: svavelpulver,järnpulver,2 bullformar,provrör,glastak,sked batteri 

utförande: 1. väg upp 4 g järnpulver och 7 g svavelhalter i var sin bullform. före uppvärmning 
  1. undersök svavel och järns egenskaper.
  2. här svavel och järnpulver i prov rör upphetta blandningen i dragskåp
  3. låt svalna
  4. undersök svavel och järn egenskaper.


resultat: svavel egenskaper före uppvärmning och järn. svavel är gult och det är pulver form det är inte magnetiskt det löslig inte upp i vatten. 
järn är gråt det är magnetiskt glider nät till båten. efter en uppvärmning grå  svart klump den är lite magnetisk och det är hård, leder ström. efter uppvärderingen hade tenn samma egenskaper 


slutsats: när man hettar upp järn och svavel så reagerade med varandra och det bildas en nytt ämne det är en kemisk förändring. det nya ämnet heter järnhaltigt. järn + svavel -----> järnpulver fe + s --->fes. med nya egenskaper 
efter som smälte deegelen inte rengjord blev tennets mörkare, den är tyngre an vatten, och den leder ström


fakta:när tennet smälte fick det andra egenskaper,för det blev flytande. när tennet ställande fick det samma egenskaper som det hade från början. tennet genomgick en fysikaliskt förundersökning.
fel källor: järnsulfid magnetisk magnetisk är inte mangnetisk, vår järnsulfid klump var lite mangnetisk. om vi hade upphättat provröret så hade allt svavel och järn reagerat med varandra. nu fans det rent järn kvar i klumpen som gör att klumpen är lite magnetisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar